Jiří Luka

ředitel školy

„Co dětem nadiktuji a co si přečtou v učebnici, to třeba budou umět zopakovat. Ale to, co prožijí, to budou jednoduše znát, jako člověk zná místa, kterými prošel, a věci, které chvíli podržel v ruce.“

Jiří Luka má bohaté zkušenosti s prací s dětmi, která jej stále baví a naplňuje. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru učitelství pro 1. stupeň, bakalářského studia management pracovníků ve školství, mnoha dalších seminářů a rád se stále vzdělává. Učí od roku 1995, pořádá letní tábory, je instruktorem plavání a v roce 2004 mu bylo jako nejoblíbenějšímu učiteli České republiky uděleno prestižní profesní ocenění Zlatý Ámos. Stál u vzniku koncepce základní školy Open Gate a od roku 2010 zastával pozici ředitele této prestižní základní školy. Jiří Luka je současně vyhledávaným mentálním koučem. Žije aktivní život, věnuje se osobnostnímu rozvoji a mezi jeho záliby patří sport, divadlo, četba a čas trávený s rodinou.   

luka@viaberoun.cz +420 725 246 206

V současné době probíhá výběrové řízení pedagogů pro příští školní rok. Klademe na ně vysoké nároky, a proto je tento proces komplexní. S některými z nich jsme však již domluveni na spolupráci a těšíme se na ni.

Členové rady školské právnické osoby

  • Vratislav Randa
  • Lucia Štefánková
  • Tomáš Staněk
  • Záviš Hlaváč