Jiří Luka

ředitel školy

„Co dětem nadiktuji a co si přečtou v učebnici, to třeba budou umět zopakovat. Ale to, co prožijí, to budou jednoduše znát, jako člověk zná místa, kterými prošel, a věci, které chvíli podržel v ruce.“

Jiří Luka má bohaté zkušenosti s prací s dětmi, která jej stále baví a naplňuje. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru učitelství pro 1. stupeň, bakalářského studia management pracovníků ve školství, mnoha dalších seminářů a rád se stále vzdělává. Učí od roku 1995, pořádá letní tábory, je instruktorem plavání a lektorem hodnotového vzdělávání. V roce 2004 mu bylo jako nejoblíbenějšímu učiteli České republiky uděleno prestižní profesní ocenění Zlatý Ámos a v roce 2021 nejvyšší rezortní ocenění Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.  Stál u vzniku koncepce základní školy Open Gate a od roku 2010 zastával pozici ředitele této prestižní základní školy. Jiří Luka je současně vyhledávaným mentálním koučem. Žije aktivní život, věnuje se osobnostnímu rozvoji a mezi jeho záliby patří sport, divadlo, četba a čas trávený s rodinou.

luka@viaberoun.cz +420 725 246 206

Monika Molová

zástupkyně ředitele

„Život je šance – využij ji.
Život je krása – obdivuj ji.
Život je výzva – přijmi ji.
Život je hra – hrej ji.
Život je štěstí – zasluž si ho.
Život je život – žij ho.“
Matka Tereza

Monika je absolventkou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole J.H.Pestalozziho v Litoměřicích a oboru učitelství pro 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu na  Pedagogické fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ráda se stále vzdělává, je absolventkou kurzů moderní pedagogiky, MBTI, genetické metody čtení, RWCT a dalších vzdělávacích aktivit. Působila na Základní škole ve Zdicích a soukromé ZŠ a MŠ v Králově Dvoře.

Práce ve školství ji velmi naplňuje pro svoji pestrost. „Děti neustále obohacují mou práci, získávám díky nim nové zkušenosti a dokáží mě překvapit svou bezprostřední reakcí nebo odpovědí.“ Monika má ráda nové výzvy, které ji posouvají dál. Ve svém volném čase běhá, čte knihy a ráda podniká dobrodružné výpravy se svými dětmi.

molova@viaberoun.cz +420 730 991 295

Raechel Lemis

English Teacher

„Today you are you! That is truer than true! There is no one alive that is you-er than you!“
Dr Seuss  

I am originally from the east coast of the United States but have lives all over the states. My graduate work focused on English Linguistics with a focus in bilingual language acquisition. In 2014 I decided to take my life in a new direction as I left the US to move to Prague. Since then, I have focused my studies on English as a Second Language teaching. Over the last 5 years I have worked with children from preschool- secondary level. My teaching focuses on the joy children receive when learning new concepts. I thoroughly love seeing my students show their creativity during my time with them and seeing how they grow into themselves as individuals.

Vladimíra Lipinská

učitelka předškolní třídy – vychovatelka

„Byly to děti, které nás naučily velmi důležité – že svoboda a disciplína jde ruku v ruce, ve skutečnosti to jsou dvě strany jedné mince.“
Marie Montessori

Vlaďka přechází do naší školy z jiného oddělení skupiny Tipsport, protože má v životě ráda výzvy a ráda se posouvá. Založení školy VIA BEROUN proto přivítala s nadšením. Vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika na Soukromé střední škole pedagogiky a sociálních služeb v Obratani. Oslovuje ji Montessori pedagogika, a proto absolvovala její základní kurz a dovednosti z něj bude využívat jako učitelka přípravné třídy.

Ráda cestuje, tráví čas s rodinou a sportuje.

lipinska@viaberoun.cz +420 608 232 290

Marie Šupová

asistentka pedagoga – vychovatelka

Všechny děti jsou schopné se učit a zkoumat cesty, na které je zavede zkušenost, stejně jako si hledat ke svému zkoumání cesty nové… Jako je to ve verších Roberta Frosta: „Když jsem došel na lesní křižovatku cest, tou méně prošlapanou dal jsem se vést. A to rozhodlo o všem.“

Marie  má několikaleté zkušenosti s výukou a vedením volnočasových aktivit. Vystudovala hudební výchovu a anglický jazyk v Praze na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Nesmírně ji baví předávat svým žákům vlastní zkušenosti. S nadšením se věnuje výuce klavíru a je lektorkou anglického jazyka. Od roku 2017 pořádá v Berouně pro děti hudebně-výtvarné příměstské tábory. Ve volném čase si ráda čte, je s rodinou nebo chodí do přírody. Je vděčná, že může dělat to, co ji baví a dává smysl.

Lenka Ungrová

asistentka pedagoga

„Nejlepší kvalifikací pro práci s dětmi je život sám.“

Lenka je pro práci v naší škole velmi motivována možná také proto, že přichází z jiného oboru (pojišťovnictví) a zároveň po šesti letech na mateřské dovolené. S výchovou předškolních dětí má tedy bohaté praktické zkušenosti. Její starší syn se brzy stane prvňákem a mladšího čeká nástup do školy za pár let.
Vystudovala ekonomii na střední odborné škole a v současné době si doplňuje vzdělání pro výkon asistenta pedagoga.
Většinu svého volného času tráví se svými dětmi a pracuje na osobním rozvoji.

Členové rady školské právnické osoby

  • Vratislav Randa
  • Lucia Štefánková
  • Tomáš Staněk
  • Záviš Hlaváč

Členové školské rady

  • Pavel Kraus (za rodiče)
  • Monika Molová (za pedagogy)
  • Lucia Štefánková (za zřizovatele)