Zápis pro školní rok 2022/2023 proběhne 4. – 6. dubna 2022. Otevíráme jednu třídu po 16 žácích.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

  • splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP VIA BEROUN
  • sourozenec ve škole

Vážení rodiče všech zapisovaných dětí,
děkujeme vám za zájem o naši školu, za milá setkání a vaše laskavá slova o koncepci ZŠ VIA BEROUN. Jsme rádi, že vás náš projekt zaujal. Bez ohledu na to, jak vlastní zápisy dopadnou, věříme, že i pro vás bylo setkání se školou VIA příjemnou zkušeností a že se v budoucnu naše cesty opět setkají, ať už v jakékoliv podobě. Rád všem také osobně pomohu v případě pedagogických záležitostí. Jak už jsme u zápisů říkali, rádi bychom přijali více dětí, což bude možné až v nové budově školy.

Milí rodiče, přejeme všem, a především vašim dětem, vše dobré a krásné Velikonoce.

13. dubna 2022
ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023
Ředitel Základní školy VIA BEROUN., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že
vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání
v Základní škole VIA BEROUN od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito evidenčními čísly:

FQ260, NT618, FL310, WL415, KL707, WN035, TN987, EE555, BD728, LN900, KO796, NE781, UL163, KT595, ZT856, FT346

Mgr. Bc. Jiří Luka

Organizační pokyny:
Rodičům přijatých žáků bude v následujícím týdnu zaslána emailem smlouva o školní docházce s informacemi k jejímu podpisu. Pokud nebude smlouva uzavřena do 29. 4. 2022, budou osloveni zákonní zástupci dalších zapisovaných dětí.

Souhlas *
Děkujeme za zájem o naši školu. Potvrzujeme tímto přijetí registračního formuláře. ZŠ VIA BEROUN
Chyba při odeslání formuláře. Zkuste to prosím znovu.