12. dubna 2021

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
Ředitel Základní školy VIA BEROUN., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že
vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání
v Základní škole VIA BEROUN od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZEG 132, ZKN 241, ZFL 372, ZPR 485, ZBR 596, ZFS 801, ZBC 9121, ZPT 1029, ZTT 712, ZNL 1122, ZLI 1212, ZCI 1348, ZBC 1415, ZNX 1516, ZMK 1621, ZKM 1971

Mgr. Jiří Luka

Organizační pokyny:
Rodičům přijatých žáků bude zaslána emailem smlouva o školní docházce s informacemi k jejímu podpisu.
Rozhodnutí o nepřijetí je rozesíláno individuálně poštou. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání podává zákonný zástupce ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím ředitele ZŠ VIA BEROUN.

Zápis do první třídy školního roku 2021/2022 proběhl ve dnech 6. – 8. dubna 2021. Kritériem přijetí je sdílení pedagogického principu školy a rodiny.

V tuto chvíli je možné vyplnit registrační formulář k zápisu na další školní roky (případně pro následující školní rok 2021/2022 jako náhradníci).

Souhlas *
Děkujeme za zájem o naši školu. Potvrzujeme tímto přijetí registračního formuláře. ZŠ VIA BEROUN
Chyba při odeslání formuláře. Zkuste to prosím znovu.