Pilotní provoz

Od školního roku 2021/2022 až do konce působení v pronajatých prostorách:

8.000,- Kč / měsíc (platí se 10 měsíců v roce)

Provoz v nové budově školy

Výše školného pro provoz v nové budově školy (předpoklad od školního roku 2024/2025) není ještě finalizována. Rodičům, kteří zapíší své dítě do provozu v pronajatých prostorách, budeme garantovat již při nástupu maximální částku, kterou školné po dobu plnění povinné školní docházky nepřesáhne.